SCURT ISTORIC

La început Şcoala Generală Nr. 1, a fost construită în anul 1920 şi sfinţită în anul 1926 aşa cum reiese de pe placa de pe coridorul Şcolii. Pământul a fost donat de Suciu Dumitru. La acea vreme primarul localităţii era Suciu Ioan, notar Pop Iacob, director Batenţianu Ioan şi preot Codarcea Virgil. Şcoala avea trei săli de clasă, o sală de materiale, care fusese la început locuinţă pentru director, sală profesorală şi un coridor. O parte din cursuri se desfăşurau într-o altă clădire din apropierea şcolii.

În anul 1968 conducerea Primăriei Sărmaş a luat decizia de a construi o şcoală mare, să nu mai fie nevoiţi elevii să se plimbe de la o clădire la alta. Primar era cetăţeanul Moldovan Ioan, iar director Mîndru-Mureşan Ana. Conducerea şcolii a hotărât ca şi cadrele didactice, dar şi elevii să participe la ridicarea noii clădiri. Au venit şi părinţi de-ai elevilor în frunte cu Preşedintele Comitetului de părinţi, Platon Gheorghe.

În anul 1975, şcolii i s-au mai adăugat opt săli şi o spaţioasă sală de sport.

Astăzi şcoala are 30 de încăperi cu destinaţii diferite: săli de clasă, laboratoare, cabinete, sală de resurse, birouri, vestiare.

În anul 2004, de sărbătoarea ”Înălţarea Domnului”, şcoala a trăit o zi istorică, ”Botezul Şcolii”.

”De azi, 20. 05. 2004, Şcoala Generală Nr. 1 se va numi Şcoala Generală Sfântul Andrei, Sărmaş” (text aflat pe placa de marmură din interiorul şcolii).

„Începând de astăzi, un sfânt va veghea Valea Mureşului şi şcoala din Sărmaş, Sfântul Andrei”, a subliniat Preasfinţia Sa , Ioan Selejean.

Aducem mulţumiri pentru acest eveniment măreţ Doamnei Director Tarcău Ileana, Doamnei Director Adj. Ţăran Doina – Dorina, Doamnei Pop Liliana – Secretar al şcolii, Preotului Cantor Gavril şi Domnului Primar Mîndru Mişu.

Importantul eveniment al ”Botezului Şcolii”, a făcut ca Sărmaşul să fie vizitat de oameni importanţi precum: D-na Ecaterina Andronescu – la acea vreme Preşedintele Comisiei de Învăţământ şi Cultură a Camerei Deputaţilor, Preasfinţia Sa Ioan Selejan, Episcop al Covasnei şi Harghitei, D-l Busuioc Stelian – Inspector şcolar I. S. J. Harghita, D-l Constantin Costea Inspector General Adjunct al I. S. J. Harghita, D-na Mîndru Elena – Inspector şcolar al I. S. J. Harghita şi nu în ultimul rând părinţii şi elevii şcolii.